ชัยนาท
ตราประจำจังหวัด
จังหวัดชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
อำเภอต่างๆของจังหวัดชัยนาท
เมืองชัยนาท . มโนรมย์ . วัดสิงห์ . สรรพยา . สรรคบุรี . หันคา . หนองมะโมง . เนินขาม
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ประวัติ
ชัยนาทแปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิม อยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากน้ำเก่า สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้น ในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองๆ นี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยาง มาตั้งตรง ฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาท เป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้นชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
    ทิศเหนือ จดอุทัยธานี และนครสวรรค์
    ทิศใต้ จดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี
    ทิศตะวันออก จดนครสวรรค์ และสิงห์บุรี
    ทิศตะวันตก จดอุทัยธานี

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ

  1.     อำเภอเมืองชัยนาท
  2.     อำเภอมโนรมย์
  3.     อำเภอวัดสิงห์
  4.     อำเภอสรรพยา
  5.     อำเภอสรรคบุรี
  6.     อำเภอหันคา
  7.     อำเภอหนองมะโมง
  8.     อำเภอเนินขาม
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
เทศกาลประเพณี
งานมหกรรมหุ่นฟางนก
       
        เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด โดยนก แต่ละชนิด นำมาติดตั้งบนรถแต่ละคัน ซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นรูปขบวน หลังจากการ ประกวดหุ่นฟางนกทั้งหมดจะนำมาตั้งแสดงที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด กำหนดจัดงานประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้ ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร

งานส้มโอชัยนาท

       ชัยนาทเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกส้มโอทุกพันธุ์ได้ผลดี ส้มโอสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาทคือ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้คือ ผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่มีรสขม ปัจจุบันจังหวัดเร่วส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปลูกกันเป็นอาชีพและจัดงานส้มโอชัยนาทเป็นประจำทุกปี ช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานทางราชการ การออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลส้มโอของเกษตรกรชาวชัยนาท
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง     ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์     (+66) 0 5641 1234
โทรสาร     (+66) 0 5641 2104
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
อ.หนองขาหย่าง
จ.อุทัยธานี
อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี
อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบรี
อ.บางระจัน
จ.สิงหืบุรี
อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี
อ.ตาคลี
จ.นค่รสวรรค์
แผนที่จังหวัดชัยนาท
อ.หนองมะโมง
อ.วัดสิงห์
อ.เมือง
อ.มะโนรมย์
อ.สรรพยา
อ.สรรคบุรี
อ.หันคา
อ.เนินขาม
โรงแรมที่พัก
โรงแรมชัยนาทธานี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 345
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
ติดต่อที่พักโทร. 0 5641 6799 , 0 5642 1580 1 Fax. 0-5641-6800
โรงแรมนำชัย
ที่อยู่ : 63/23 ถ.คงธรรม
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0-5641-1725
โรงแรมมนตรีโฮเต็ล
สถานที่ :    
309/30 ถ.พหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
เบอร์โทรศัพท์ :    
0 5641 1523-4, 0 5642 0687
สวนนกชัยนาท
      สวนนกชัยนาท มีนกนานาชนิด ทั้งพันธุ์นกไทย และนกต่างประเทศ เช่น ทูแคน ทราโก้ ฟลาเม็งโก้ ตะกรุม ตะกราม อีมู กระเรียนมงกุฏ มาคอร์ เงือกกรามช้าง กาอัง ฯลฯ และมีกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 240 เมตร สูง 24 เมตร คลอบคลุมพื้นที่ 26 ไร่เศษ และมีกรงนกขนาดกลาง 63 กรง
      และที่สวนนกชัยนาทยังได้นำเอาสัตว์ป่า เข้ามาไว้ด้วย เช่น ละมั่ง เลียงผา กวางดาว เนื้อทราย เก้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและเป็นการพักผ่อน และที่สำคัญเป็นที่สำหรับเยาวชนไว้ทัศนะศึกษา
กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
      เป็นยานพาหนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามได้เที่ยวละ 15 คน รถมอเตอร์ไซด์ข้ามได้ครั้งละ 3 คัน ชมวิวทิวทัศน์บริเวณเมืองชัยนาท และริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาพลอง
เขาพลอง
      ตั้งอยู่ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง) บนยอดเขาจะสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน
      ที่บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของสวนนกชัยนาท และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอริยธัมโม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
วัดบรมธาตุวรวิหาร
วัดบรมธาตุวรวิหาร
      มีที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลอง แพรกศรีราชาทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร จากหลักฐานตามศิลปวัตถุที่ค้นพบพอสันนิษฐานได้ว่าวัดนี้ได้สร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้น
      จากตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ลงไปสรงน้ำที่บริเวณหน้าวัด ในเวลาจวนจะพลบค่ำ ได้ยินเสียงวัตถุตกกระทบกับขันตักน้ำ และเห็นแสงประกาย จึงหยิบมาดู และจึงแน่ใจว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้อัญเชิญมาบรรจุไว้ในองค์ พระเจดีย์ ที่ประดิษฐาน ลักษณะ ของเจดีย์ องค์ นี้ ยังเป็นปัญหาของนักโบราณคดีอยู่ จนทุกวันนี้
      บางท่านว่าเป็นศิลปะแบบอู่ทอง บางท่านว่าเป็นศิลปะสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะศรีวิชัยผสม
      องค์เจดีย์นั้นตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและย่อมุมขึ้นไปรองรับซุ้มจรนำทั้งสี่ต้น ลักษณะซุ้มนั้นแคบและเตี้ย หน้าบันประดับซุ้มจรนำเป็นสองชั้นซ้อนกัน เหนือขึ้นไปเป็นซุ้มเจดีย์หรือ องค์ระฆัง มีกลีบบัวซ้อนรองรับปลี ยอดจากลักษณะพระพุทธรูปปูนปั้นนูนต่ำ ปางสมาธิ ซึ่งประทับนั่งอยู่กับฝาผนังด้านหนึ่ง
      มีเค้าของศิลปะลพบุรี หรือศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นแรก ลักษณะ ของซุ้มจรนำนั้นน่าจะซ่อมขึ้นใหม่ในชั้นหลังคือในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่ง กรุงศรีอยุธยาเพราะลักษณะ ซุ้มจรนำมีลักษณะใกล้เคียงกับซุ้มจรนำ ที่เจดีย์วัดภูเขาทอง และซุ้มจรนำที่เจดีย์ ศรีสุริโยทัย ที่พระนครศรีอยุธยามาก
เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา
      เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ห่างจากเมืองชัยนาท ประมาณ 13 กิโลเมตร มีความยาว 237.50 เมตร สูง 14 เมตร มีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้
      เขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2499 ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และผลิตไฟฟ้าใช้ในจังหวัดด้วย
อำเภอต่างๆของจังหวัดชัยนาท

เมืองชัยนาท . มโนรมย์ . วัดสิงห์ . สรรพยา . สรรคบุรี . หันคา . หนองมะโมง . เนินขาม

http://www.chainat.webs.com   email :  [email protected]
สำหรับท่านที่เริ่มหัดเขียนเว็บลองอ่าน     ที่นี